امروز:

یکشنبه 1403/2/30

منوی اصلی
دستورالعمل ها
جستجو نمایش تعداد مطلب از:
اطلاعیه کمیته مجریان ذیصلاح
1402/3/23
منابع آزمون ورود به حرفه کاردانی رشته نقشه برداری
1401/8/8
منابع آزمون ورود به حرفه کاردانی رشته تأسیسات مکانیک
1401/8/8
منابع آزمون ورود به حرفه کاردانی رشته تأسیسات برق
1401/8/8
منابع آزمون ورود به حرفه کاردانی رشته شهرسازی
1401/8/8
منابع آزمون ورود به حرفه کاردانی رشته معماری
1401/8/8
منابع آزمون ورود به حرفه کاردانی رشته عمران
1401/8/8
منابع آزمون تعیین صلاحیت حرفه ای معمار تجربی
1401/8/8
نامه در خصوص دستورالعمل طراحی و اجرای غیرسازه ای معماری
1398/4/20
اعمال بند پ ماده 23 اجرای قانون نظام مهندسی
1396/10/20
ضرورت رعایت صلاحیت و ظرفیت اشتغال
1396/8/22
نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
1396/8/22
تأئید استحکام بنا
1396/6/26
ضرورت تحکیم انضباط حرفه ای بین دارندگان پروانه اشتغال به کار کاردانی
1396/5/5
ابلاغ 5 بنداز مصوبات هیأت چهار نفره استان 96/03/06
1396/4/11
اجرایی شدن فعالیت کاردانها از طریق سامانه ثبت کارکرد نظام مهندسی
1395/11/25
ظرفیت اشتغال کاردانها در شهرهای کمتر از 50 هزار نفر
1395/11/25
رعایت صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار طبق پروانه
1395/11/3