امروز:

چهارشنبه 1403/1/28

منوی اصلی

عدم برگزاری آزمون شفاهی متقاضیان پروانه اشتغال بکار معمارتجربی

پاسخ اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان بازگشت به نامه سازمان و درخواست تعدادی از متقاضیان در خصو ص برگزاری آزمون شفاهی معماران تجربی


مشاهده نامه اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان


 


به اشتراک گذاشتن
مطالب مشابه
مطالب پر بازدید

    نظر خود را ثبت نمایید

     
     

نظرات