امروز:

جمعه 1399/5/24

منوی اصلی

آزمون شفاهی معماران تجربی98

 دوره آموزش از 98/05/08 شروع و در پایان دوره از متقاضیانی که سن انها40سال به بالا باشد آزمون شفاهی بعمل می آید.

جهت ثبت نام و تکمیل فرم تقاضانامه به دفتر سازمان مراجعه نمائید.

تلفن : 34434338