مترجم گوگل

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

گالری تصاویر

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

معرفی کتاب


معرفی کتاب معرفی کتاب معرفی کتاب معرفی کتاب معرفی کتاب

حاضرین در سایت

در حال حاضر 1 مهمان آنلاین می باشند

نظر سنجی

سازمان نظام کاردانی فنی ساختمان استان اصفهان را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
اطلاعیه

عضو محترم

نـظـر بـایـنکه پـرونده جـنـابـعـالی جهت فعال نمودن سامانه ارجاع کار

به اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ارسال گردیده

در صورت فاقد اعتبار بودن پروانه اشتغال جهت تمدید آن اقدام نمائید.


 

 
دوره آموزشی ارتقاء پایه کاردانها

عضو محترم

 

بـا تـوجه به شیوه نامه جدید و ماده 26 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

چنانچه از اخذ پروانه پایه 3 شما 4 سال و چنانچه از اخذ پروانه پایه 2 شما 6 سال

گذشته است جهت ثبت نام دوره آموزشی ارتقاء پایه اقدام نمائید.

ماده 26 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ابلاغیه اداره راه و شهرسازی در خصوص دوره های آموزشی ویژه ارتقاء پایه

دریافت جدول عناوین دوره آموزشی جهت ارتقاء پایه

مکاتبات انجام شده جهت برگزاری دوره های آموزشی

متقاضیان محتـرم می توانند جهت قطعی نمودن ثبت نام دوره های آموزشی

ضمن واریز هزینه هر دوره (علی الحساب) به مبلغ 1500000 ریال

(همه رشته ها به استثنای برق پایه 3 شامل دو دوره میباشند)

بـه شـماره حـسـاب 653066015 قابل واریز درکلیه شعب بانک تجارت

اصـل و کـپـی فـیـش واریـزی را بـه دفــتـر ســازمـان تـحـویــل دهـنـد.

قـابل ذکر است زمان تشکیل کلاسهای ارتقاء پایه بعد از قطعی نمودن

ثـبـت نـام و بـرنـامـه ریـزی دوره هـا بـه اطلاع متقاضیان خـواهد رسید.

متقاضیان مـی تـوانـنـد جـهت ثـبـت نـام دوره آمـوزشـی سریعاً بـه

دفتر سازمان نظام کاردانی ساختمان استان اصفهان مراجعه فرمائید.


 

 
اطلاعیه جدید دوره آموزشی ارتقاء پایه

عضو محترم

بـا توجه به هماهنگی های بعمل آمده بـا اداره راه و شهرسازی و

واحد آموزش سازمان نظام مهندسی استان مقرر گردید متقاضیان

ارتـقـاء پـایـه کـاردانی در دوره هـای آموزش ارتقاء پایه کارشناسی

که در خرداد ماه سال جاری (1394)، برگزار می گردد شرکت نمایند.

لـذا بـا عـنـایـت بـه اینکه اینگونه دوره ها به ندرت برگزار می گردد در

صــورت واجــد شــرایــط بــودن ســریـعـاً  ضــمــن مــراجــعـه بـه

دفتر سازمان نظام کاردانی استان نسبت به ثبت نام اقدام نمائید.

 


 
قابل توجه دفاتر نمایندگی سازمان نظام کاردانی

جـهـت پـیگیری در خـصوص کـارکـرد اعـضـای پـروانـه دار

سازمان نظام کاردانی لینک مورد نظر را مطالعه فرمایید.

متن نامه


 

 
مصوبات هیأت چهارنفره و مکاتبات در خصوص کارکرد کاردانها

عضو محترم

پــیـرو هـمـاهـنـگـی بـعـمــل آمـده بــا سـازمـان نـظام مـهنـدسی

ســاخـتـمـان اسـتـان سـریـعـاً نـسـبـت بـه تـشـکـیـل پـرونـده بـه

دفاتر نمایندگی سـازمان مذکور در شهرستان خود مراجعه نـمائـید.

نامه شماره 14/94/10921 مورخ 94/03/02 راه و شهرسازی به نظام مهندسی

نامه شماره 14/94/10457 مورخ 94/02/30 راه و شهرسازی به نظام مهندسی

بکارگیری اعضاء نظام کاردانی

دستورالعمل شماره 14438/400 مورخ 92/03/04

مصوبه هیأت چهارنفره در خصوص کارکرد کاردانها مورخ 89/12/09

مصوبه هیأت چهارنفره درخصوص کارکرد کاردانها مورخ 92/05/08

مکاتبه با هیأت چهارنفره مورخ 92/11/07

مکاتبه با هیأت چهارنفره مورخ 92/11/12


 

 
<< شروع < قبلی 1 2 3 بعدي > پايان >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
طراحی سایت توسط شرکت هوشمند گستر اصفهان